Θεσσαλονίκη

Λαρίσης 10 - 542 49 - Χαριλάου
2312 200 151
6977 42 22 06
Πληροφορίες   : info@obs.gr
Πωλήσεις         : sales@obs.gr
Υποστήριξη     : support@obs.gr